24.10.2014

Informator dla Policji

Pracowników Policji prosimy o wykonanie następujących czynności przed zgłoszeniem do VEX jakichkolwiek zapytań!

Informator dla Policji
Uzupełnienie braków formalnych pozwoli nam na szybką komunikację i ustalenie stanu faktycznego, dzięki któremu Policja nie będzie marnować pieniędzy podatników na bezpodstawne postępowania w sprawach o rzekomym nękaniu, czy próbie wyłudzenia pieniędzy.

Przede wszystkim uprasza się Policję by sprawdziła kto i w jakiej sprawie składa zawiadomienie.
Często mamy do czynienia z Policjantami, którzy się z nami kontaktują ponieważ "składający zawiadomienie oświadczył, że..." i podczas wyjaśnień okazuje się, że osoba składająca zawiadomienie popełniła owym zawiadomieniem czyny zakazane określone w art. 233, 234 oraz 238 kodeksu karnego, ponieważ złożyła fałszywe zeznania i bezpodstawne zawiadomienie w celu wywarcia Policją presji na wierzycielu by zadłużony nie musiał oddawać pieniędzy, albo przynajmniej wykorzystuje w tym celu Policję, by do czasu zakończenia swojej pracy nie oddawać pieniędzy i w ten sposób wydłużyć sobie okres spłaty o kilka tygodni.

Wystarczy wejść na dowolne forum internetowe z poradami dla dłużników, aby przeczytać tam "porady" by w celu wystraszenia windykatora złożyć bezpodstawne zawiadomienia na Policję z art 190a kodeksu karnego lub 107 kodeksu wykroczeń w celu osiągnięcia korzyści materialnej w postaci "zgody" na niespłacanie swoich długów. Prosimy zatem o sprawdzenie, czy zgłaszający faktycznie ma podstawy do wypełnienia przesłanek, ponieważ, jeśli jest to tylko sztuczka dłużnika, by uzyskać za pomocą Policji zgodę na niespłacanie długów to mamy do czynienia z przestępstwami określonymi w powyższych artykułach kodeksu karnego.

Jeżeli osoba, która składa zawiadomienie, opowiada bzdury na temat gróźb, czy strachu przed wizytą naszych windykatorów terenowych to wyjaśniamy, że działamy legalnie, przestrzegamy kodeksów dobrych praktyk windykacyjnych, a także wymogów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie wizyt, czyli nie wchodzimy na teren prywatnej posesji jeśli nie jesteśmy zaproszeni, nie wchodzimy do mieszkania jeśli nie jesteśmy zaproszeni, zaś same wizyty odbywają się tylko i wyłącznie w godzinach, które nie są objęte ciszą nocną. Dłużnik nie ma obowiązku rozmawiać z naszymi windykatorami - zostawią wtedy w drzwiach lub skrzynce na listy, lub u sąsiada, wizytówkę z prośbą o kontakt i wrócą na adres jeśli taki kontakt nie nastąpi.

Jeżeli osoba przychodzi i cynicznie opowiada jak to się czuje zastraszana prosimy wziąć pod uwagę, że to są kłamstwa. Każda wizyta naszych windykatorów terenowych odbywa się w parach. Każda wizyta jest nagrywana, aby w razie jakichkolwiek incydentów móc nagranie okazać Policji jako dowód na to, że wizyta obyła się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami etycznymi.

Jeżeli osoba, która składa zawiadomienie twierdzi, że otrzymuje wiadomości SMS to prosimy by podać nam ów numer telefonu, gdyż bez niego nie będzie można identyfikacja, który dłużnik podał ów numer jako kontaktowy w swojej sprawie.

Informujemy Policję, że każdy abonent, który do nas dzwoni i twierdzi, że nie ma nic wspólnego z dłużnikiem, który podał ten numer telefonu jako kontaktowy, jest informowany, że wystarczy do nas pocztą na adres Spółki wysłać dokument potwierdzający, że dany numer jest zarejestrowany na inną osobę lub firmę.
Na tej podstawie kończymy interwencje.

Bez dokumentu nie mamy żadnej pewności czy to kolega dłużnika nas nie okłamuje, aby dłużnik nie musiał oddawać zasądzonych mu pieniędzy. Prosimy zatem zapytać skarżącego, czy wysłał do Spółki taki dokument, zanim zgłosił się na Policję - w takim przypadku proszę pouczyć zawiadamiającego o tym obowiązku, a interwencje się zakończą.

Jeżeli osoba, która składa zawiadomienie twierdzi, że dłużnik już nie mieszka na danym adresie, który dłużnik podał jako swój adres zamieszkania (najczęściej w przypadku pożyczek pozabankowych mamy do czynienia z sytuacją, w której dłużnik nie mieszka na danym adresie, a celowo 2-3 miesiące temu podał nieaktualny na dzień złożenia wniosku o pożyczkę adres z dowodu osobistego, aby w razie nieoddania pieniędzy pracownicy windykacji nie szukali go na adresie na którym faktycznie mieszka, albo ciągle - mimo wymeldowania - posługuje się nieaktualnym dowodem osobistym z adresem wprowadzającym w błąd co do miejsca zameldowania dłużnika, to informujemy, że każda taka osoba jest informowana, że wystarczy przysłać dokument potwierdzający, że dłużnik nie jest tam już zameldowany, abyśmy zaniechali interwencji na dany adres. Prosimy o ustalenie, ze zgłaszającym, czy zgodnie z naszą prośbą wysłał do Spółki taki dokument, zanim zgłosił się na Policję
- w takim przypadku proszę pouczyć zawiadamiającego o tym obowiązku, a interwencje się zakończą.

Prosimy jednocześnie sprawdzić stan faktyczny. Być może właściciel adresu nielegalnie, czyli na czarno, bez umowy i rozliczenia się z urzędem skarbowym, wynajmował dom lub mieszkanie, lub pokój, dłużnikowi i czerpał z tego korzyść materialną. W takim przypadku Policja powinna przeprowadzić na tę okoliczność czynności wyjaśniające stan faktyczny.

Jeżeli natomiast właściciel adresu twierdzi, że dłużnik nigdy nie był zameldowany, ani nie mieszkał, to należy się do nas zgłosić na piśmie po dane dłużnika, aby Policja mogła go ścigać i dowiedzieć się dlaczego posługuje się fałszywym adresem.

Prosimy, by ustalić:
1. Czy składająca osoba jest dłużnikiem windykowanym przez Spółkę?

2. Czy składająca osoba posiada sądowe nakazy zapłaty (lub komorników), którzy za długi zabierają im pieniądze?

3. Czy składająca osoba nie mieszka na adresie widniejącym w dowodzie osobistym dłużnika jako adres zameldowania?

4. Czy dłużnik ma długi w firmach udzielających pożyczek i czy je oddaje? Przypominamy, że wzięcie pieniędzy i ich nie oddawanie (chociażby w ratach) może być przestępstwem wyłudzenia pieniędzy - warto, aby Policja sprawdziła, czy przypadkiem ktoś kto wyłudził kilka pożyczek nie szuka teraz ochrony u Policjantów przed odpowiedzialnością za swoje czyny lub nie próbuje za pośrednictwem Policji zalegalizować wyłudzenie pieniędzy.

5. Czy dłużnik nadal jest zameldowany na adresie, a jeśli nie jest to czy posługuje się aktualnym i nie wprowadzającym w błąd dowodem osobistym, czy może dopuszcza się czynów zakazanych identyfikując się nieważnym, a być może nawet fałszywym dowodem osobistym, który po 30 dniach od zmiany adresu każdy obywatel powinien wymienić na aktualny, aby nie wprowadzać w błąd zarówno instytucji finansowych, jak i pracowników administracji publicznej, czy wymiaru sprawiedliwości? Prosimy sprawdzić dowód osobisty dłużnika i wysłać do nas zapytanie czy ten dłużnik podaje ten adres, czy może jakieś inne - warto to sprawdzić zanim wyśle się do nas zapytanie.

Jeżeli składająca osoba jest dłużnikiem, który jest windykowany za niespłacanie swoich długów, tym bardziej po sądowym nakazie zapłaty, to prosimy by Policja wzięła to pod uwagę, że na osoba skarżącej ciąży sądowy nakaz zapłaty zobowiązujący tę osobę do oddania pieniędzy jeśli nie w całości to w ratach - proszę poprosić takiego dłużnika o okazanie 6 ostatnich dowodów wpłat, a Policja będzie miał pełny obraz sytuacji, czy ma do czynienia z osobą, która wypełnia nakaz sądowy, czy szuka u Policji ochrony przed wypełnieniem swojego obowiązku, zgodnego z powszechnie akceptowanymi i oczekiwanymi zachowaniami społecznymi.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na każdym wyroku sądowym, jakim jest sądowy nakaz zapłaty, znajduje się klauzula, w której Sąd w imieniu Rzeczpospolitej wzywa wszelkie organizacje do udzielenia pomocy w realizacji sądowego nakazu zapłaty, a zatem rolą Policji jest poinformować zadłużonego, że lekceważenie sądowego nakazu zapłaty nie ma prawa odbywać się pod parasolem ochronnym Policji oraz pouczyć dłużnika, by wypełnił sądowy nakaz zapłaty. Jeśli nie w całości to w ratach. Zawsze chętnie dogadamy się z dłużnikiem, którego długi przerosły, aby spłacał w ratach, które będą adekwatne do kwoty długu.

Jeżeli składająca zawiadomienie osoba, twierdzi, że jest rodziną dłużnika, ale nie z nim kontaktu od bardzo dawna to warto rozważyć, czy nie wszcząć procedury policyjnej w celu poszukiwania takiego człowieka. Bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami, w których członkowie rodzin twierdzą, że te osoby po prostu zaginęły i słuch po nich zaginął, ale z powodów rodzinnych nie zgłosiły tego stanu rzeczy na Policję. Być może człowiek potrzebuje pomocy organ ścigania?

UWAGA: Zanim Policja wyśle do nas jakiekolwiek zapytania i prośby o wyjaśnienia, czy zacznie o cokolwiek oskarżać, radzimy zapoznać się z zakładką na tej stronie widniejącą w górnym menu o nazwie "DLA ZADŁUŻONYCH" - krok po kroku wyjaśniamy w osobnych materiałach publicystycznych co i jak należy wykonać, aby współpraca z VEX odbywała się bezkonfliktowo i by można się było łatwiej z nami dogadać. DORADZAMY WIĘC, aby w pierwszej kolejności upewnić się, czy skarżąca się osoba zaznajomiła się z treściami tam opublikowanymi i dostosowała do wskazówek, ponieważ ich zastosowanie ułatwi życie nam wszystkim - i skarżącemu, i windykatorowi, a Policji umożliwi niemarnowanie pieniędzy podatników. Jeżeli skarżący nie przeczytał zawartych na stronie wskazówek - proszę go pouczyć, by to uczynił i postąpił z powszechnie oczekiwanymi zachowaniami społecznymi.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeżeli VEX otrzymuje zlecenie windykacji danego długu to znaczy, że dłużnik nie oddaje pieniędzy albo od conajmniej kilku miesięcy, albo nawet od kilku lat po tym gdy Sąd wydał nakaz zapłaty. Dłużnikami windykowanymi przez VEX nie są więc ludzie, którzy mają chwilowe problemy i spóźniają się kilka tygodni z płatnością, ale ludzie, którzy z jakichś powodów uznali miesiące temu, że odmawiają oddania pieniędzy.

Prosimy o roztropność w komunikacji zwrotnej udzielanej dłużnikom, ponieważ bardzo często powołują się oni na rozmowy z Policją, która jak twierdzą dłużnicy doradziła im by:
- nie rozmawiać z firmą VEX
- nie spłacać tego długu

W przypadkach, w których słyszymy od dłużników, że Policjant pozwolił nie spłacać długu, albo doradził by unikać rozmowy z windykatorem, za każdym razem nagranie z takiej rozmowy z dłużnikiem wysyłamy do Komendy Wojewódzkiej wraz ze skargą na czynności Policji.

Policja ma obowiązek doradzać postępowanie zgodnie z prawem, zatem należy dłużnikom doradzać by jak najszybciej dogadali się na raty z VEX, który reprezentuje wierzyciela,
zaś w kwestii dotyczącej spłaty długu należy doradzić by spłacali dług TYLKO i WYŁĄCZNIE na konto wierzyciela, który zleca windykację terenową do VEX.

Informujemy tym samym, że nie udzielamy telefonicznie żadnych odpowiedzi na pytania Policjantów. Dłużnicy często podszywają się za Policjantów, w celu wywarcia zakazanej presji na windykatorach. Naszą rolą nie jest sprawdzanie, czy osoba podająca się za Policjanta jest nim w rzeczywistości, ponieważ nie mamy na to czasu. Prosimy zatem wszelkie zapytania kierować na piśmie na adres Spółki, a niezwłocznie udzielimy wszelkich wyjaśnień.

Adres do wysłania zapytań, wezwań, pism przez Policję:
VEX Sp. z o.o.
ul. Grabiszyńska 281 lokal 600A
53-234 Wrocław

W razie potrzeby wezwań na przesłuchanie proszę w ramach pomocy prawnej kierować się do właściwego Komisariatu Policji, czyli:

Komisariat Policji WROCŁAW-GRABISZYNEK
53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 255


Podsumowując podajemy prawidłową formę komunikacji i działania:

1. Policja powinna na adres Spółki VEX podany na tej stronie wysłać wszelkie swoje zapytania na piśmie, a w samym piśmie ująć odpowiedzi na podane na tej stronie pytania, a także ustosunkować się do poruszonych na tej stronie kwestii merytorycznych oraz formalnych. Po otrzymaniu pisma Spółka na piśmie ustosunkuje do zawartych w piśmie kwestii lub wezwie do uzupełnienia braków formalnych. Podstawą do identyfikacji w VEX jest numer telefonu, na który skarżący twierdzi, że Spółka wykonywała interwencje. Bez tej informacji NIE JESTEŚMY W STANIE ZIDENTYFIKOWAĆ konkretnej wierzytelności, w której czynione są interwencje.

2. W razie potrzeby wysłuchania przedstawiciela Spółki VEX - należy się zwrócić w ramach pomocy prawnej do Komisariatu Policji Wrocław-Grabiszynek.

UWAGA: Prosimy mieć na uwadze, że każda osoba, która do nas zadzwoni, lub napisze, lub którą spotkamy na adresie podanym przez dłużnika, będzie twierdzić, że dany adres lub numer telefonu jest już nieaktualny bo np. dłużnik został wymeldowany, a numer telefonu zmienił abonenta - to zawsze prosimy by taka osoba wysłała do nas pismo z dokumentem potwierdzającym wymeldowanie i/lub dokument poświadczający, że dany numer telefonu nie należy do dłużnika (nawet jeżeli sam go podał do kontaktu) - na tej podstawie dokonujemy blokady nieaktualnych adresów lub numerów telefonów.

Mamy mnóstwo przypadków, w których sami dłużnicy kradną inne tożsamości i podają się za wymyślone osoby, albo swoich znajomych i próbują nas wprowadzić w błąd, że dana osoba już nie mieszka na adresie, albo, że numer zmienił abonenta. Niekiedy dłużnicy podają się również za Policjantów i w ten sposób próbują nas wprowadzić w błąd. Jeśli uda się nam takie przypadki zidentyfikować to zawsze stosowne zawiadomienie zgłaszamy na Policję.

Aby wykluczyć tego rodzaju incydenty musimy otrzymać pismo ze wskazanymi powyżej dokumentami, by mieć pewność, że dane twierdzenie jest zgodne z prawdą, a składający je człowiek faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Poradniki jak podszyć się za osobę trzecią, lub za policjanta, albo jak złożyć zawiadomienie, aby Policji wydawało się, że ma miejsce złośliwie niepokojenie (kodeks wykroczeń) lub nękanie (kodeks karny) znaleźć można na popularnych forach internetowych z radami dłużników, dla dłużników. Najczęściej treści składanych skarg są po prostu przekopiowanymi z for internetowych radami jak złożyć fałszywe zawiadomienie, aby Policjant się na nie nabrał i myślał, że ma miejsce czyn określony w kodeksie karnym lub wykroczeń. Prosimy zatem o weryfikacje, czy Policja nie otrzymała zgłoszenia, które jest kopią porad udzielanych przez zadłużonych, aby sprawić wrażenie, że składający owe zawiadomienie faktycznie ma ku temu podstawy.

Z niejasnych dla nas powodów te osoby zamiast do nas przysłać powyższe dokumenty w celu rozpoczęcia procedury blokowania adresu lub/i numeru wolą udać się na Policję, by to Policja za nich załatwiła. Prosimy zatem upewnić się, czy składająca zawiadomienie osoba wypełniła przed zgłoszeniem powyższe czynności niezbędne do uruchomienia procedury. Przypominamy również, że kodeks postępowania administracyjnego mówi, aby wszelkie wyjaśnienia udzielać na piśmie w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma, zatem jeżeli od wysłana ewentualnego pisma przez zgłaszającego nie minęło jeszcze 30 dni to proszę go pouczyć by poczekał.

Jeśli dany Policjant ma taką możliwość można swoje zapytanie wysłać faxem na numer 713067801 lub emailem na fax@vex.com.pl

Informujemy, że nasi pracownicy terenowi jeżeli nie zastaną na adresie dłużnika to mogą pozostawić wiadomość z prośbą o kontakt w drzwiach lub w skrzynce na listy. Z naszego doświadczenia wynika, że zadłużeni często odnajdując taką kartkę wrzucają ją sąsiadowi do skrzynki na listy, albo wkładają w jego drzwi siejąc w ten sposób dezinformację i wprowadzają w błąd.

UWAGA: Doradzamy również by przed wysłaniem do VEX zapytania przeczytać informacje zawarte w sekcji "DLA ZADŁUŻONYCH", dostępnych z poziomu górnego menu.

UWAGA: W zakładce "DLA ZADŁUŻONYCH" znajdą się między innymi artykuły informujące jak się dogadać z nami na spłatę w ratach, w których informujemy między innymi, że cytat "
Pamiętaj, że jeżeli nie stać Cię na spłatę w ratach w wysokości kwoty ratalnej, która umożliwi nam wstrzymanie czynności telefonicznych i terenowych, to radzimy płacić na konto wierzyciela tyle na ile Cię stać. Windykacji to nie zatrzyma i musisz się liczyć z możliwymi wizytami windykatorów terenowych, ale przynajmniej Twój dług będzie się zmniejszać. Nikt Ci nie zabroni płacić mniej niż wymagamy, ale po prostu jeśli będziesz płacić mniej niż wymagamy to musimy wykonać swoje obowiązki i prowadzić dalej windykację telefoniczna oraz windykację terenową." - oznacza to, że jeśli dłużnik wpłaca kwoty mniejsze niż wymaga tego ugoda to działania windykacji nie są wstrzymywane. Dopiero wpłata w kwotach spełniających warunki wstrzymania windykacji terenowej i windykacji telefonicznej daje tę możliwość.


Nasza centrala telefoniczna zawsze wysyła SMS-y z prośbą o kontakt na WSZELKIE numery telefonów komórkowych, które do nas zadzwonią, a które to połączenia zostaną rozłączone zanim nasi pracownicy zdążą je odebrać.

Prosimy mieć na uwadze, że JEŚLI SIĘ DZWONI NA NASZE NUMERY TELEFONÓW - czy to z końcówką -0 (np. -10, -20, 30 itp.), czy to z końcówką -6 (np. -76, -86 itp.) to jeżeli dzwoniący się rozłączy zanim nasi pracownicy zdążą odebrać (czasami gdy dzwoni do nas wiele osób to czas oczekiwania na odebranie połączenia może wynieść do 10 minut) to centrala telefoniczna automatycznie po jakimś czasie wyśle SMS z informacją, że centrala telefoniczna odnotowała, że z tego numeru do nas dzwoniono, ale nie zdążyliśmy odebrać i prosimy by do nas zadzwonić, abyśmy mogli wyjaśnić powód dzwonienia do VEX.

Centrala telefoniczna działa jednostkowo, czyli SMS będzie wysłany zawsze na każde 1 rozłączone połączenie przychodzące.
Jeśli dzwoniący wykona do nas np. 10 połączeń i 10 razy się rozłączy zanim zdążymy odebrać to należy oczekiwać, że centrala telefoniczna po jakimś czasie wyśle automatyczny SMS z wyżej wymienioną treścią.