07.08.2015

VEX kupuje trzeci pakiet masowych wierzytelności!

VEX zakupił trzeci pakiet masowych wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu!

VEX kupuje trzeci pakiet masowych wierzytelności!
Realizując swoją strategię rozwoju VEX zakupił kolejny pakiet masowych wierzytelności z tytułu za jazdę bez ważnego biletu - pakiet 4827 wierzytelności o saldzie 858214,10 złotych.

Jest to trzeci pakiet tego rodzaju wierzytelności zakupiony przez VEX.
Spółka zamierza w najbliższych miesiącach dokonać kolejnych zakupów tej kategorii wierzytelności zarówno od wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych.