22.04.2015

VEX zakupił kolejny pakiet wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu!

VEX zakupił od jednego z wierzycieli wtórnych pakiet 7564 wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu o saldzie 2,57 miliona złotych.

VEX zakupił kolejny pakiet wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu!
Realizując swoją strategię rozwoju VEX odkupił od jednego z wierzycieli wtórnych zakupiony w sierpniu 2014 roku pakiet  7564 wierzytelności masowych z tytułu jazdy bez ważnego biletu o saldzie 2,57 miliona złotych.

Jest to drugi pakiet tego rodzaju wierzytelności zakupiony przez VEX.
Spółka zamierza w najbliższych miesiącach dokonać kolejnych zakupów tej kategorii wierzytelności zarówno od wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych.