02.04.2015

VEX zakupił pakiet wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu!

VEX zakupił pakiet 1300 wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu o saldzie 364 tysiące złotych.

VEX zakupił pakiet wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu!
Wraz z rozpoczęciem swojej działalności operacyjnej VEX zakupił pierwszy pakiet wierzytelności masowych z tytułu jazdy bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej o saldzie 364 tysiące złotych.

Zakup wierzytelności z tytułu jazdy bez ważnego biletu stanowi ważną rolę w strategii rozwoju spółki, która w początkowych latach swojej aktywności zamierza ugruntować swoją pozycję w tym obszarze kupowanych wierzytelności.